aktivakonto@gmail.com Telefon: 0599 533 08 ╚etrtek, 25. februar 2021, 13:48

Obvezne sestavine ra─Źuna

Datum: 23.01.2015

Izdajanje ra─Źuna urejajo: Zakon o gospodarskih dru┼żbah (ZGD), Slovenski ra─Źunovodski standardi (SRS) , Zakon o dav─Źnem postopku (ZDav-P) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDV).

ZGD predvsem napotuje na SRS in konkretno SRS 21 ureja podro─Źje knjigovodskih listin, kamor sodijo tudi izdani ra─Źuni. Definira vidik odgovornosti, pristojnosti in verodostojnosti; kdo, kdaj, na podlagi ─Źesa je dol┼żan izstaviti ra─Źun, na kakšen na─Źin ga izstavi in kako je dol┼żan ravnati s tem dokumentom.

Obvezne sestavine izdanega ra─Źuna po SRS 21 so:

 1. Podatki o podjetju, kjer so poslovni dogodki nastali in o odgovornih osebah
 2. Podatki o poslovnem dogodku
 3. V denarju izra┼żen obseg poslovnega dogodka
 4. Podatki o datumu izdaje listine
 5. Osebe, pooblaš─Źene za zagotavljanje resni─Źnosti in verodostojnosti

 

SRS 21 napotuje podjetja na ureditev ravnanja z dokumenti z internim pravilnikom.

ZDav-P-2 v 35. ─Źlenu dolo─Źa, da mora izdajatelj na knjigovodskih listinah, ki se izstavijo kupcem blaga oziroma naro─Źnikom storitev, navesti svojo dav─Źno številko. Dav─Źno številko kupca pa samo v primeru, ─Źe je tako dolo─Źeno z zakonom o obdav─Źevanju ali drugim zakonom.

ZDDV-1 v 82. ─Źlenu taksativno našteva obvezne podatke na ra─Źunu,kadar izstavlja ra─Źun dav─Źni zavezanec:

 1. datum izdaje ra─Źuna;
 2. zaporedno številko, ki omogo─Źa identifikacijo ra─Źuna;
 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero je dav─Źni zavezanec dobavil blago ali storitev;
 4. identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naro─Źnika, pod katero je kupec ali naro─Źnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dol┼żan pla─Źati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. ─Źlenom tega zakona;
 5. ime in naslov dav─Źnega zavezanca in njegovega kupca ali naro─Źnika;
 6. koli─Źino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;
 7. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma kon─Źana;
 8. dav─Źno osnovo, od katere se obra─Źuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršna koli zni┼żanja cen in popuste, ki niso vklju─Źeni v ceno na enoto;
 9. stopnjo DDV;
 10. znesek DDV.


V primeru oprostitve ali posebne ureditve se je potrebno sklicevati na te dolo─Źbe.

Izdani ra─Źun je najpomembnejša izvirna knjigovodska listina, ki izkazuje poslovne dogodke. Praviloma nastane na kraju in v ─Źasu nastanka poslovnega dogodka. Z dav─Źnega vidika samo pravilna knjigovodska listina omogo─Źa kupcu uveljavljanje odbitka vhodnega davka. Predstavlja za─Źetek optimiranja davkov, odhodkov in dobi─Źkov.

Vir:ZGD, SRS 21, ZDav-P-2, ZDDV-1

Niste prijavljeni!

Komentar ni omogočen. Če še nimate uporabniškega imena in gesla, se registrirajte tukaj!